Advocaat T. Zijlstra

Mr. Zijlstra is geboren in 1984 te Dantumadeel. Decennia later is hij rechten gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of Sheffield (UK). Mede vanuit zijn persoonlijke ervaring is het duidelijk geworden dat er een sterke behoefte bestaat om te anticiperen op Nederlandse regelgeving, dit om verrassingen, of erger; conflicten te voorkomen. Mr. Zijlstra kwam tot deze conclusie doordat hij veelvuldig werd geconfronteerd met juridische vragen van Duitse studenten vanuit het Erasmus Student Network (ESN). Omdat regeren vooruitzien is, heeft hij het initiatief genomen om niederlandischeanwalt.de op te richten om zodoende begeleiding over de grens te bieden. Dit om de Duitse handel in Nederland zowel juridisch als taalkundig zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

 

Mr. Ten Have is in 1981 geboren te Groningen alwaar hij rechten heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sinds zijn beëdiging, is hij als advocaat werkzaam bij Staal & Van Haarst Advocaten met vestigingen in Appingedam, Groningen en Winschoten. Het kantoor ligt dicht bij de Duitse grens en is gemakkelijk te bereiken vanaf de A7. Hij heeft een sterke affiniteit met de regels van het internationale privaatrecht (IPR) en hij heeft zich dientengevolge gespecialiseerd in de civiel- en strafrechtelijke praktijk. Mr. Ten Have spreekt vloeiend de Duitse, Engelse en Nederlandse taal.

Advocaat Wilko ten Have

 

Mevrouw Hoogstraat is in 1988 geboren te Emden. Zij besloot om op zeventienjarige leeftijd een kijkje over de grens te nemen in Nederland. Mede door haar talenknobbel heeft zij moeiteloos de Nederlandse taal machtig weten te maken. Dit heeft zij in de praktijk gebracht door de Nederlandse studie Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit te volgen. Voor haar was de stap om als translateur aan de slag te gaan dan ook snel gemaakt.