Wanneer u met uw bedrijf/beroep de grens over wilt en/of uitbreiden dan dient u goede algemene voorwaarden te hanteren om uw aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken. Wanneer u uw bedrijf wilt gaan uitbreiden met werkzaamheden over de grens dan is het niet geheel onwaarschijnlijk dat u al algemene voorwaarden in het Nederlands hanteert. Wij kunnen uw algemene voorwaarden vertalen van het Nederlands naar het Duits met aanvulling van een forum- of rechtskeuze beding voor de Nederlandse rechter met een rechtskeuze voor het Nederlandse recht. Wanneer u nog geen algemene voorwaarden heeft als ondernemer of als startende ondernemer dan staan wij u graag bij in het opstellen van algemene voorwaarden die voldoen aan uw wensen en het marktgebied dat u nastreeft.