Ten opzichte van het personen- en familierecht is het een ingewikkeld proces.  Om aan te geven hoe ingewikkeld het kan zijn heb ik hieronder de bevoegdheidsregels en het toepasselijke recht van een echtscheiding en de daarmee samenhangende rechtsgebieden proberen samen te vatten aan de hand van de huidige regels van het internationale privaatrecht (IPR):

Echtscheiding Huwelijksvermogensrecht Alimentatie