Het Duitse arbeidsrecht heeft veel overeenkomsten met het Nederlandse arbeidsrecht. Ondanks dat er veel overeenkomsten zijn, zijn er toch veel juridische problemen die kunnen ontstaan. Zo komen er regelmatig werknemers bij ons met de Nederlandse nationaliteit die in Duitsland werken (vaak grensarbeiders) en vice versa. De vragen die worden gesteld zijn bijvoorbeeld; wat zijn de gevolgen voor de werkloosheidsuitkering (WW) bij ontslag? Is er recht op Duitse WW, Nederlandse WW of helemaal niets? En moet dit ontslag altijd worden aangevochten?

De verschillen tussen het Duitse en Nederlandse arbeidsrecht liggen onder andere op het gebied van proeftijd, minimumloon, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte. Ook zijn er verschillen wat betreft het recht op een vast contract. In Nederland is er bijvoorbeeld recht op een vast contract in ieder geval na drie jaar of na drie contracten (door een onlangs aangenomen wetsvoorstel wordt dit binnenkort twee jaar). In Duitsland moet er een zakelijke reden zijn, en anders is het doorgaans twee jaar dat er een tijdelijk contract mag zijn.

Het Duitse arbeidsrecht wordt door sommigen wel gekwalificeerd als stug. Toch is dit niet geheel waar, ook als dit wordt vergeleken met het Nederlandse arbeidsrecht. Zo hebben werknemers die bij een bedrijf van 10 werknemers werken, nauwelijks ontslagbescherming. Zo is de ontslagvergoeding in Duitsland – bijzondere omstandigheden buiten beschouwing gelaten – een halve maandsalaris. Leeftijd maakt daarbij niet uit. In Nederland maakt de grootte van het bedrijf in beginsel niet uit voor de mate van ontslagbescherming, in Duitsland juist wel weer. Vaak zijn sollicitanten hiervan niet op de hoogte. Het is dan ook verstandig om informatie in te winnen als u bij een bedrijf over de grens wilt gaan werken.

Kortom, veel juridische vraagstukken waar niederlandischeanwalt.de veel ervaring in heeft. Loopt u dus tegen een arbeidsrechtelijk probleem en u heeft geen rechtsbijstandsverzekering als Nederlandse werknemer in Duitsland of als Duitse werknemer in Nederland? Neem gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar.