Niederlandischeanwalt.de is opgericht in 2014 door de heer mr. T. (Theo) Zijlstra, waarna al snel een samenwerkingsverband is gerealiseerd met de heer mr. W.G. (Wilko) ten Have en mevrouw K.(Kirsten) Hoogstraat.

Met inachtneming van de fundamentele vrijheden van de Europese Unie, waaronder het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal is er steeds meer vraag ontstaan naar internationale verhoudingen. Van oudsher is Duitsland één van de grootste handelspartners van Nederland en met de toenemende Europese regelgeving neemt het handelsverkeer tussen beide landen alleen maar toe. Met toenemende handelsactiviteiten rijzen er helaas ook meer conflicten. Hier staan wij onze cliënten graag terzijde. Daarnaast heeft NiederländischeAnwalt tot doel om de handel in Duitsland zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door ondersteuning te bieden aan het voldoen aan Europese/Duitse regelgeving. Voor een specificatie van onze diensten verwijzen wij u graag door naar onze dienstverlening.